ПРАЙС-ЛИСТ
Загально-клінічні дослідження
Цитологічні дослідження
Біохімічні показники
Діагностика атеросклерозу
Паразитологічні дослідження
Показники системи згортання крові
Гормони щитовидної залози
Перинатальна діагностика
Гормони репродуктивного здоров'я
Показники вуглеводневого обміну
Онкомаркери
Кісткові маркери
Гематологічна панель (контроль за анемією)
Серцево-судинна панель
Антифосфоліпідний синдром
Діагностика ціліакії
Аутоімунологічна і ревматологічна панель
Інші гормони
Імунологічні дослідження
Визначення алергенів
Імунологічні інфекційні дослідження
Гепатити
Borrelia burgdorferi (хвороба Лайма)
Bordetella pertussis (коклюш)
Candida albicans
Chlamydia trachomatis
Cytomegalovirus (цитомегаловірус)
EBV Вірус Епштейна-Барр
Біоценоз урогенітальний
Helicobacter pylori
Герпетична інфекція
Mycoplasma hominis
Mycoplasma genitalium
Краснуха (Rubella virus)
Parvovirus B19
Toxoplasma gondii (токсоплазма)
Treponema pallidum
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma urealyticum/parvum
Neisseria gonorrhoeae
ВПЛ (вірус папіломи людини)
Mycobacterium tuberculosis (туберкульоз)
Інші інфекції
ПЛР. Онкомаркери
ПЛР. Генетичні поліморфізми
Бактеріологічні дослідження
Морфологічні дослідження гістологічних препаратів
Забір матеріалу для досліджень
Загально-клінічні дослідження
Загальний аналіз крові розгорнутий (ручний підрахунок формули + ШОЕ) 110 грн
Розгорнутий аналіз сечі (10 показників, мікроскопія) 75 грн
Аналіз сечі по Нечипоренко 60 грн
Аналіз сечі за Зимницьким 100 грн
Білок Бенс-Джонса (сеча)* 600 грн
Аналіз сечі на глюкозу (кількісний) 45 грн
Аналіз сечі на кетони (ацетон) 25 грн
Аналіз сечі на загальний білок (добова сеча) 60 грн
Тест на мікроальбумінурію 150 грн
Група крові та резус-фактор 75 грн
Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО) 250 грн
Антирезусні антитіла 300 грн
Проба Сулковича (якісний метод визначення рівня кальцію в сечі) 60 грн
Аналіз калу на приховану кров 100 грн
Аналіз калу на яйця гельмінтів 75 грн
Аналіз на ентеробіоз (зскрібок) 65 грн
Аналіз калу на опісторхоз 100 грн
Аналіз калу на стронголоїдоз 100 грн
Аналіз калу на патогенні кишкові найпростіші (лямбліоз) 75 грн
Аналіз калу на копрологічне дослідження (копрограма) 100 грн
Цитологічні дослідження
Назоцітограмма (мазок із слизових порожнини носа) 100 грн
Визначення ступеня чистоти піхви (мазок на мікрофлору) 75 грн
Цитоморфологічне дослідження шийки матки (мазок по Папаніколау+опис) 100 грн
Рідинна цитологія + ПЛР. Papillomaviridae 16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59 525 грн
Рідинна цитологія 450 грн
Аналіз виділень з уретри 75 грн
Аналіз соку простати 75 грн
Дослідження еякуляту (Спермограма) 175 грн
Аналіз хімічного складу каменів* 350 грн
Біохімічні показники
Азот сечовини 60 грн
Аланінамінотрансфераза (ALT) 45 грн
Альбумін 45 грн
Альфа-амілаза (сироватка) 45 грн
Альфа-2-макроглобулін 225 грн
Антистрептолізин "О" (АСЛО, ASLO, напівкількісний) 50 грн
Антистрептолізин "О" (АСЛО, ASLO, кількісний) 95 грн
Аполіпопротеїн А-1 125 грн
Аполіпопротеїн В 125 грн
Аспартатамінотрансфераза (AST) 45 грн
Бікарбонати 150 грн
Білірубін загальний 45 грн
Білірубін непрямий 45 грн
Білірубін прямий 45 грн
Білірубін фракційно (загальний, прямий і непрямий) 85 грн
Білкові фракції (електрофорез) 110 грн
Білок загальний 45 грн
Вільні легкі ланцюги Каппа і Лямбда (сироватка)* 2500 грн
Вільні легкі ланцюги Каппа і Лямбда (сеча)* 2500 грн
Гамма-глутаматтрансфераза (GGT) 45 грн
Гаптоглобін 130 грн
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 140 грн
Глобулін загальний 55 грн
Глюкоза (сироватка) 45 грн
Діастаза сечі (альфа-амілаза сечі) 45 грн
Залізо 45 грн
Залізозв'язуюча здатність сироватки 155 грн
Калій 45 грн
Кальцій (сироватка, сеча, добова сеча) 45 грн
Кальцій іонізований 135 грн
Кальпротектин в крові* 1255 грн
Кліренс ендогенного креатиніну (Проба Реберга-Тареєва) 85 грн
Креатинін (сироватка, сеча) 45 грн
Креатинфосфокіназа (КФК, CK) 45 грн
Лактатдегідрогеназа (LDH) 45 грн
Літій* 205 грн
Ліпаза 55 грн
Лужна фосфатаза (ALP) 45 грн
Магній (сироватка, сеча, добова сеча) 45 грн
Мідь (сироватка)* 555 грн
Мідь (сеча)* 505 грн
Натрій 45 грн
Панкератична амілаза (сироватка, сеча) 45 грн
Ревматоїдний фактор (РФ, напівкількісний) 55 грн
Ревматоїдний фактор (РФ, кількісний) 100 грн
Сечова кислота (сироватка, сеча, добова сеча) 45 грн
Сечовина 45 грн
С-реактивний білок (СРБ, напівкількісний) 45 грн
С-реактивний білок (hsCRP, кількісний) 95 грн
Фосфор (сироватка, сеча, добова сеча) 45 грн
Хлориди 45 грн
Холінестераза 65 грн
Електроліти (Калій, Натрій, Кальцій, Фосфор, Хлориди, Магній, Залізо) 275 грн
Пакет Ниркові проби 1.1 (Сечовина, Креатинін, Сечова кислота) 120 грн
Пакет Печінкові проби 1 (Білірубін фракційно, Аспартатамінотрансфераза, Аланінамінотрансфераза, Лужна фосфатаза, Гамма-глутаматтрансфераза) 250 грн
Пакет Печінкові проби 3 (Білірубін загальний, Аспартатамінотрансфераза, Аланінамінотрансфераза, Лужна фосфатаза, Гамма-глутаматтрансфераза, Білок загальний) 250 грн
Пакет Стан підшлункової залози (Глюкоза, Альфа-амілаза крові, Ліпаза) 120 грн
Пакет Ревмопроби напівкількісні (С-реактивний білок, Антистрептолізин "О", Ревматоїдний фактор) 120 грн
Пакет Ревмопроби кількісні (С-реактивний білок, Антистрептолізин "О", Ревматоїдний фактор) 250 грн
Діагностика атеросклерозу
Ліпопротеїн (а) 250 грн
Пакет Ліпідограма (Ліпопротеїди фракційно) 160 грн
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 45 грн
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) 45 грн
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 45 грн
Тригліцериди 45 грн
Холестерин 45 грн
Паразитологічні дослідження
Аскариди антитіла (кількісно) 140 грн
Лямблії антитіла (кількісно) 140 грн
Токсокари антитіла (кількісно) 140 грн
Ехінокок антитіла (кількісно) 140 грн
Опісторхи антитіла (кількісно) 140 грн
Трихінели антитіла (кількісно) 140 грн
Пакет Паразити-3 (Аскарида, Лямблія, Токсокара) 375 грн
Пакет Паразити-6 (Аскарида, Лямблія, Токсокара, Ехінокок, Опісторх, Трихінела) 750 грн
Показники системи згортання крові
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ) 50 грн
Протромбіновий час/індекс (ПЧ/ПТІ, PT/PTI), Міжнародний нормалізований показник (INR) 50 грн
Фібриноген 55 грн
Пакет Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародний нормалізований показник (INR), Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ), Фібриноген) 135 грн
Д-димер 200 грн
Гормони щитовидної залози
Антитіла до Тиреопероксидази, (Aт до TПO) 130 грн
Антитіла до Тиреоглобуліну (АТ до ТГ) 130 грн
Антитіла до рецепторів ТТГ 350 грн
Антимікросомальні антитіла (АМС тиреоїдна) 220 грн
Кальцитонін 255 грн
Тиреоглобулін (ТГ) 135 грн
Тиреотропний гормон (тиреотропін, ТТГ, TSH) 120 грн
Тироксин загальний (T4) 200 грн
Тироксин вільний (FT4) 125 грн
Трийодтиронин загальний (T3) 200 грн
Трийодтиронин вільний (FT3) 125 грн
Пакет Тиреоїдний 1 (ТТГ, FT3, FT4, Ат до ТПО) 450 грн
Пакет Тиреоїдний 2 (ТТГ, FT3, FT4) 325 грн
Пакет Тиреоїдний 3 (ТТГ, Ат до ТПО) 225 грн
Пакет Тиреоїдний 4 (ТТГ, FТ4, Ат до ТПО) 325 грн
Пакет Тиреоїдний 7 (ТТГ, Ат до ТПО, Ат до ТГ) 350 грн
Пакет Тиреоїдний 8 (ТТГ, FT3, FT4, Ат до ТПО, Ат до ТГ) 575 грн
Перинатальна діагностика
РАРР-білок (Протеїн асоційований з вагітністю) 180 грн
β-Хоріонічний гонадотропін людини вільна фракція (β-ХГЛ вільний, free β-HCG) 130 грн
Хоріонічний гонадотропін людини загальний (ХГЛ загальний, HCG) 130 грн
Альфа-фетопротеїн (АФП) 130 грн
Естріол вільний (E3) 130 грн
Пренатальний скринінг 1 триместра 10-13 тиж.ваг. (PAPP-A, free β-HCG) 250 грн
Пренатальний скринінг 2 триместра 14-20 тиж.ваг. (AFP, HCG, E3) 300 грн
Неінвазивний пренатальний HARMONY тест (трисомія 13, 18, 21)* 15000 грн
Неінвазивний пренатальний HARMONY тест №2 (трисомія 13, 18, 21 + стать плода)* 15500 грн
Неінвазивний пренатальний HARMONY тест (трисомія 13, 18, 21 + вади статевих хромосом, без статі)* 16000 грн
Неінвазивний пренатальний HARMONY тест (трисомія 13, 18, 21 + вади статевих хромосом, стать плода)* 16500 грн
Гормони репродуктивного здоров'я
Антимюллерів гормон (АМГ) 350 грн
Антиспермальні антитіла 240 грн
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG, секс-гормон) 160 грн
Дегідротестостерон 325 грн
Естрадіол (E2) 130 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 130 грн
Макропролактин (якісне визнач.), пролактин (кількісне визнач.)* 800 грн
Прогестерон 130 грн
Пролактин 130 грн
Тестостерон загальний 130 грн
Тестостерон вільний 160 грн
Індекс вільного тестостерону (Тестостерон заг., SHBG, Індекс) 260 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 130 грн
Комплексне дослідження гормонального стану жінки (Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин, Прогестерон, Естрадіол, Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Глобулін, що зв'язує статеві гормони) 1000 грн
Контроль І фази МЦ (Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин, Естрадіол) 450 грн
Контроль ІІ фази МЦ (Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин, Прогестерон) 450 грн
Показники вуглеводневого обміну
Антитіла до глутаматдекарбоксилази (anti-GAD)* 1500 грн
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 140 грн
Глюкоза (сироватка) 45 грн
Аналіз сечі на глюкозу (кількісний) 45 грн
Зв'язаний пептид (С-пептид) 160 грн
Інсулін 200 грн
Панкреатична еластаза в калі 500 грн
Пакет Індекс НОМА (Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА) 220 грн
Пакет Діабетичний (Глюкоза (сироватка), Глікозильований гемоглобін, Інсулін, Зв'язаний пептид (С-пептид), Індекс НОМА) 500 грн
Пакет Причина зайвої ваги (Глюкоза (сироватка), Глікозильований гемоглобін, Ліпідограма, Печінкові проби, Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин, Естрадіол, Тестостерон загальний, Тиреотропний гормон, Тироксин вільний, Антитіла до Тиреопероксидази) 1500 грн
Онкомаркери
Альфа-фетопротеїн (АФП, онкомаркер) 135 грн
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) * 300 грн
Бета2-мікроглобулін 200 грн
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 350 грн
Онкомаркер HE4 440 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 200 грн
Онкомаркер підшлункової залози (СА-50, кільк. визнач.)* 650 грн
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) 195 грн
Онкомаркер ШКТ (СА 242) 350 грн
Онкомаркер шлунка (СА 72-4) 350 грн
Онкомаркер яєчників (СА 125) 150 грн
ПСА вільний (PSA free, простат-специфічний антиген вільний) 130 грн
ПСА загальний (PSA total, простат-специфічний антиген загальний) 130 грн
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) 160 грн
Хоріонічний гонадотропін людини загальний (ХГЛ загальний, онкомаркер) 130 грн
Пакет Індекс RОМА (СА 125, НЕ4, Індекс RОМА) 525 грн
Пакет Індекс ПСА (ПСА вільн., ПСА заг., Індекс PSA) 225 грн
Кісткові маркери
Вітамін D загальний 350 грн
Остеокальцин* 350 грн
Паратгормон 200 грн
Гематологічна панель (контроль за анемією)
Вітамін B12 (Ціанокобаламін) 135 грн
Оцінка насичення трансферину залізом (трансферин, залізо, % насичення) 180 грн
Трансферин 140 грн
Феритин 150 грн
Серцево-судинна панель
Гомоцистеїн 350 грн
Креатинкіназа-МВ 120 грн
Тропонін I (кількісно) 150 грн
Антифосфоліпідний синдром
Антифосфоліпідні антитіла Ig G 200 грн
Антифосфоліпідні антитіла Ig M 200 грн
Вовчаковий антикоагулянт (ризик) 300 грн
Діагностика ціліакії
Гліадин, антитіла IgA 300 грн
Гліадин, антитіла IgG 300 грн
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA 350 грн
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG 350 грн
Ендомізіум, антитіла IgA (метод IFT)* 300 грн
Ендомізіум, антитіла IgG (метод IFT)* 300 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA 230 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG 230 грн
Скринінг целіакії HLA DQ2/DQ8* 4000 грн
Аутоімунологічна і ревматологічна панель
Антинуклеарні антитіла (ANA-сумарні, кількісно) 300 грн
Антитіла до двохспіральної ДНК (сумарні антитіла) 250 грн
Діагностика аутоімунних захворювань (ANA-17 Pro: DsDNA, Nucleosomes, Histones, SmD1, PCNA, P0, SS-A/Ro60/Ro52, SS-B/La, CENP-B, Scl-70, U1-snRNP, AMA-M2, Jo-1, PM-Scl, Mi-2, Ku) 600 грн
Васкулітний профіль (MPO=pANCA, PR3=cANCA, GMB)* 1000 грн
Anti MCV (антитіла до модифікованого цітруллінового віментину) 350 грн
Anti-CCP (Антитіла до циклічного цітруллінового пептиду) 300 грн
Інші гормони
17-альфа-оксипрогестерон (сироватка)* 300 грн
17-кетостероїди (добова сеча)* 400 грн
17-гідроксистероїди (добова сеча)* 400 грн
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 300 грн
Альдостерон* 320 грн
Андростендіон* 400 грн
Вазопресин (Антидиуретичний гормон, АДГ, ADH кільк.визнач.)* 700 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 160 грн
Кортизол (сироватка, 17-гідрокортизол) 275 грн
Кортизол (добова сеча) 275 грн
Соматотропний гормон 220 грн
Прокальцитонін 650 грн
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін A сироватковий 135 грн
Імуноглобулін M сироватковий 135 грн
Імуноглобулін E загальний 135 грн
Імуноглобулін D сироватковий* 600 грн
Імуноглобулін G сироватковий 135 грн
ЦІК (циркулюючі імунні комплекси) 60 грн
Визначення алергенів
Загальна панель (арахіс, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшеничне борошно, пилок бородавчатої берези, пилок тимофіївки лугової, пилок полину, кліщ D. pteronyssinus, кліщ D. farinae, епідерміс собаки, епідерміс кота, епідерміс коня, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum) 980 грн
Інгаляційна панель 1 (пилок рослин: бородавчатої берези, сірої вільхи, горіха, дуба, тимофіївки лугової, жита, полину, ланцетного подорожника, кліщ D. pteronyssinus, кліщ D. farinae, епідерміси: собаки, кота, коня, морської свинки, хом’яка, кролика, грибок Alt. tenuis, грибок Asp. Fumigatus, грибок Cladosp herbarum, грибок Pen. Notalum) 980 грн
Інгаляційна панель 2 (Трава свинорой, IgE, Єжа збірна, IgE, Костриця лучна, IgE, Мітлиця, IgE, Ліщина (пилок), IgE, Платан кленолистий (пилок), IgE, Акація (пилок), IgE, Кедр японський (пилок), IgE, Бузок (пилок), IgE, Суміш пилку ясенів, IgE, Ромен, IgE, Кульбаба, IgЕ Солянка холмова, IgE, Золотушник, IgE, Амарант, IgE Кліщ сирний Tyrophagus putrescentiae, IgE Латекс, IgE Плісень Penicillium notatum, IgE Плісень Cladosporium herbarum, IgE Плісень Aspergillus fumigatus, IgE Маркер перехресної реакції (CCD) 980 грн
Педіатрична панель молоко, білок курячого яйця, пилюка домашня, суміш пилку вільхи і берези, пилок білого дуба, пилок полину, кліщ d. Pteronyssinus, кліщ farinae, епідерміс собаки, епідерміс кота, краби, суміш креветок, персик, суміш тарганів, грибок Alt. tenuis, амброзія, тимофіївка, соя, жито, специфічний імуноглобулін Е) 980 грн
Харчова панель 1 (лісний горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, пшенична мука, кунжут, житнє борошно) 980 грн
Харчова панель 2 (арахіс, картопля, помідор, тріска, пшеничне борошно, гречка, какао, голландський сир, тунець, лосось, свинина, курятина, телятина, суміш цитрусових, дріжджова випічка, рис, ячмінне борошно, часник, солодкий каштан, скумбрія) 980 грн
Алергопроба на анестетик Артикаїн, Ig E специфічний 120 грн
Алергопроба на анестетик Лідокаїн, Ig E специфічний 120 грн
Алергопроба на анестетик Новокаїн, Ig E специфічний 120 грн
Алергопроба на анестетик Мідріацил, р-ція Уан'є 100 грн
Алергопроба на медикаменти (при наданні власного будь-якого рідкого медикамента, р-ція Уан'є) 100 грн
Імунологічні інфекційні дослідження
Гепатити
Гепатит A anti HAV total (антитіла сумарні) 210 грн
Гепатит А anti HAV IgM 210 грн
Гепатити В і С терміновий - якісний 210 грн
Гепатит В anti HBcAg (антитіла сумарні) 210 грн
Гепатит В anti HBcAg Ig M 210 грн
Гепатит В HBеAg 260 грн
Гепатит В anti HBеAg (антитіла сумарні) 260 грн
Гепатит В HBsAg - якісний 130 грн
Гепатит В HBsAg - кількісний 180 грн
Гепатит В anti HBsAg (антитіла сумарні) 210 грн
Гепатит В стан імунітету (HBsAg, HBsAb, HBcAb, HBeAg, HBeAb, якісний) 260 грн
Гепатит С anti HСV total (антитіла сумарні) - якісний 130 грн
Гепатит С anti HСV total (антитіла сумарні) - кількісний 180 грн
Гепатит C (HCV), авідність антитіл IgG 305 грн
ПЛР. Гепатит В (якісне визначення) 165 грн
ПЛР. Гепатит В (кількісне визначення) 405 грн
ПЛР. Гепатит С (якісне визначення) 165 грн
ПЛР. Гепатит С (кількісне визначення) 405 грн
ПЛР. Гепатит С генотипування (1а,1в,2,3а/b) 305 грн
ФіброТест (FibroTest, визначення ступеню фіброзу печінки) 555 грн
ФіброМакс (FibroMax включає FibroTest, ActiTest, SteatoTest, NashTest, AshTest) 4000 грн
ФіброТест-Geno HCV (включає FibroTest, ActiTest, HCV Geno-Fibrotest) 5000 грн
СтеатоСкрін (SteatoScreen, виявляє наявність фіброза чи стеатоза печінки) 2000 грн
СтеатоТест (SteatoTest, діагностує стеатоз печінки) 4000 грн
НашТест (NashTest, діагностує неалкогольний стеатогепатит) 4000 грн
АшТест (AshTest, діагностує алкогольний стеатогепатит) 4000 грн
Borrelia burgdorferi (хвороба Лайма)
Borrelia burgdorferi, антитіла IgG (хвороба Лайма) 145 грн
Borrelia burgdorferi, антитіла IgM (хвороба Лайма) 145 грн
Bordetella pertussis (коклюш)
ПЛР. Bordetella pertussis (коклюш, слизові) 140 грн
Candida albicans
Candida albicans, антитіла Ig G 135 грн
Candida albicans, антитіла Ig M 135 грн
ПЛР. Candida albicans (будь-який біоматеріал) 130 грн
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis, антитіла IgA 125 грн
Chlamydia trachomatis, антитіла IgM 125 грн
Chlamydia trachomatis, антитіла IgG 120 грн
ПЛР. Chlamydia trachomatis (будь-який біоматеріал) 120 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус)
Cytomegalovirus (цитомегаловірус, CMV), антитіла IgM 135 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус, CMV), антитіла IgG 135 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус, CMV), авідність антитіл IgG 300 грн
ПЛР. Cytomegalovirus CMV (будь-який біоматеріал) 135 грн
EBV Вірус Епштейна-Барр
EBV Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM 140 грн
EBV Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG 140 грн
EBV Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, NA), антитіла IgG 130 грн
EBV Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG 130 грн
ПЛР. EBV Вірус Епштейна-Барр (будь-який біоматеріал) 135 грн
Біоценоз урогенітальний
Gardnerella vaginalis, антитіла IgG 125 грн
Gardnerella vaginalis, антитіла IgМ 125 грн
ПЛР. Gardnerella vaginalis (будь-який біоматеріал) 140 грн
ПЛР. Фемофлор-16 (Оцінка біоценозу жіночого урогенітального тракту) 600 грн
ПЛР. Андрофлор (Оцінка біоценозу чоловічого урогенітального тракту) 600 грн
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori Ag (кал, якісний) 200 грн
Helicobacter pylori, антитіла IgG 135 грн
Helicobacter pylori, антитіла сумарні 135 грн
Герпетична інфекція
Herpes symplex virus (HSV) 1,2 типів, антитіла IgM 130 грн
Herpes symplex virus (HSV) 1,2 типу, антитіла IgG 130 грн
ПЛР. Herpes human virus 6 тип (будь-який біоматеріал) 140 грн
ПЛР. Herpes symplex virus HSV 1/2 (будь-який біоматеріал) 140 грн
Mycoplasma hominis
Mycoplasma hominis, антитіла IgM 135 грн
Mycoplasma hominis, антитіла IgG 135 грн
ПЛР. Mycoplasma hominis (будь-який біоматеріал) 135 грн
Mycoplasma genitalium
ПЛР. Mycoplasma genitalium (будь-який біоматеріал) 120 грн
Краснуха (Rubella virus)
Rubela virus (краснуха), антитіла IgM 135 грн
Rubela virus (краснуха), антитіла IgG 135 грн
Parvovirus B19
ПЛР. Parvovirus B19 (будь-який біоматеріал) 145 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазма)
Toxoplasma gondii (токсоплазма, TOXO), антитіла IgM 140 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазма, TOXO), антитіла IgG 135 грн
ПЛР. Toxoplasma gondii (будь-який біоматеріал) 135 грн
Treponema pallidum
Treponema pallidum (сифіліс), антитіла сумарні 160 грн
Treponema Pallidum (сифіліс), тест - скринінг 80 грн
Trichomonas vaginalis
Trichomonas vaginalis (трихомонада), антитіла IgG 135 грн
Trichomonas vaginalis (трихомонада), антитіла IgМ 135 грн
ПЛР. Trichomonas vaginalis (будь-який біоматеріал) 135 грн
Ureaplasma urealyticum/parvum
Ureaplasma urealyticum (уреаплазма), антитіла IgM 130 грн
Ureaplasma urealyticum (уреаплазма), антитіла IgG 130 грн
ПЛР. Ureaplasma urealyticum (будь-який біоматеріал) 140 грн
ПЛР. Ureaplasma parvum (будь-який біоматеріал) 140 грн
Neisseria gonorrhoeae
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (будь-який біоматеріал) 140 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини)
ПЛР. Papillomaviridae 16 (будь-який біоматеріал) 120 грн
ПЛР. Papillomaviridae 18 (будь-який біоматеріал) 120 грн
ПЛР. Papillomaviridae 16,18 (будь-який біоматеріал) 160 грн
ПЛР. Papillomaviridae 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (будь-який біоматеріал) 280 грн
ПЛР. Papillomaviridae 31, 33 (будь-який біоматеріал) 140 грн
Mycobacterium tuberculosis (туберкульоз)
Квантифероновий тест (QuantiFERON, латентна форма туберкульозу) 2000 грн
Туберкульоз Ig А, М, G total (антитіла сумарні) 125 грн
ПЛР. Mycobacterium tuberculosis (будь-який біоматеріал) 120 грн
Інші інфекції
Aspergillus (антиген)* 1000 грн
Clostridium difficile (токсин А/В), антиген в калі (кількісне визначення)* 1000 грн
Дослідження тестове на наявність антитіл до ВІЛ (СНІД) 125 грн
Скерування підтверджуюче на наявність антитіл до ВІЛ (СНІД) 155 грн
Пакет TORCH-інфекції, антитіла IgG (Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus, Herpes symplex virus, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum) 700 грн
Пакет TORCH-інфекції, антитіла IgG і IgM (Toxoplasma gondii, Cytomegalovirus, Herpes symplex virus, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum) 1400 грн
Пакет ПЛР на урогенітальні інфекції (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum) 575 грн
ПЛР. Онкомаркери
ПЛР. Генетика. BRCA 1250 грн
ПЛР. Генетичні поліморфізми
ПЛР. Генетика. HLA В27 500 грн
ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B) 570 грн
ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (букально, кров) 280 грн
Синдром Жильбера, ген UDP1A1* 2000 грн
Бактеріологічні дослідження
Посів на мікоплазму, уреапл. (IST2, зішкряб, півкількісн.) з антибіотикограмою 400 грн
Бакпосів крові на стерильність на аналізаторі 250 грн
Бакпосів (вагіна) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (вагіна) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (вухо) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (вухо) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (зів) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (зів) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (кал) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (кал) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (кал) на кишкову групу (сальмонельоз, шигельоз) 250 грн
Бактеріологічне дослідження калу (Дисбактеріоз) без антибіотикограми 200 грн
Бактеріологічне дослідження калу (Дисбактеріоз) з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (молочна залоза, молоко) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (молочна залоза, молоко) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (носові ходи) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (носові ходи) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (око) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (око) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (рана) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (рана) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (сеча) на аналізаторі без антибіотикограми 175 грн
Бакпосів (сеча) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (сік простати) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (сік простати) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (синовіальної рідини) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (синовіальної рідини) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (сперма) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (сперма) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (уретра) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (уретра) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (фурункул) на аналізаторі без антибіотикограми 200 грн
Бакпосів (фурункул) на аналізаторі з антибіотикограмою 250 грн
Бакпосів (харкотиння) на аналізаторі без антибіотикограми (крім туберкульозу) 200 грн
Бакпосів (харкотиння) на аналізаторі з антибіотикограмою (крім туберкульозу) 250 грн
Морфологічні дослідження гістологічних препаратів
Біопсія (грудної залози, жовчевого міхура, легень, лімфовузлів, передміхурової залози, печінки, підшлункові залози, сечового міхура, щитовидної залози) 450 грн
Біопсія слизової оболонки (кишківника, шлунку, стравоходу, орофарінгіальної області, бронхо-біопсія та ЛОР-органів) 450 грн
Біопсія шкіри та м'яких тканин 450 грн
Біопсія (шийки матки, цервікального каналу, яйників, маткових труб) 450 грн
Біопсія після гінекологічних операцій (екстирпація - ампутація матки з додатками) 450 грн
Комплексне гінекологічне біопсійне дослідження (шийка матки, цервікальний канал та ендометрій) 500 грн
Забір матеріалу для досліджень
Забір крові - первинний (вакует/мікровет) 25 грн
Забір крові - вторинний (вакует/мікровет) 20 грн
Надання одноразового контейнера для сечі 15 грн
Надання одноразового контейнера для кала 15 грн
Надання вакутейнера для крові 15 грн
Надання аплікатора на ентеробіоз 15 грн
Надання аплікатора на бак.посів 20 грн
Виїзд для забору на дім (в залежності від відстані) 150 грн
Очистити
позначки