ПРАЙС-ЛИСТ
Загально-клінічні дослідження
Цитологічні дослідження
Біохімічні показники
Діагностика атеросклерозу
Паразитологічні дослідження
Показники системи згортання крові
Антифосфоліпідний синдром
Гормони щитовидної залози
Пренатальна діагностика
Гормони репродуктивного здоров'я
Показники вуглеводневого обміну
Онкомаркери
Кісткові маркери
Гематологічна панель (контроль за анемією)
Серцево-судинна панель
Діагностика целіакії
Аутоімунологічна і ревматологічна панель
Інші гормони
Імунологічні дослідження
Визначення алергенів
Імунологічні інфекційні дослідження
Гепатити
Borrelia burgdorferi (хвороба Лайма)
Bordetella pertussis (коклюш)
Candida albicans
Chlamydia trachomatis
Cytomegalovirus (цитомегаловірус)
EBV Вірус Епштейна-Барр
Біоценоз урогенітальний
Helicobacter pylori
Герпетична інфекція
Mycoplasma hominis
Mycoplasma genitalium
Краснуха (Rubella virus)
Parvovirus B19
Toxoplasma gondii (токсоплазма)
Treponema pallidum
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma urealyticum/parvum
Neisseria gonorrhoeae
ВПЛ (вірус папіломи людини)
Mycobacterium tuberculosis (туберкульоз)
Інші інфекції
ПЛР. Генетичні поліморфізми
Бактеріологічні дослідження
Морфологічні дослідження гістологічних препаратів
Токсикологічні дослідження
Забір матеріалу для досліджень
Загально-клінічні дослідження
Загальний аналіз крові розгорнутий (ручний підрахунок формули + ШОЕ) 130.00 грн
Розгорнутий аналіз сечі (10 показників, мікроскопія) 90.00 грн
Аналіз сечі по Нечипоренко 80.00 грн
Аналіз сечі за Зимницьким 100.00 грн
Білок Бенс-Джонса (сеча)* 600.00 грн
Аналіз сечі на глюкозу (кількісний) 50.00 грн
Аналіз сечі на кетони (ацетон) 50.00 грн
Аналіз сечі на загальний білок (добова сеча, кількісний) 60.00 грн
Тест на мікроальбумінурію 150.00 грн
Група крові та резус-фактор 90.00 грн
Гемолізини (імунні антитіла по системі АВО) 300.00 грн
Антирезусні антитіла 300.00 грн
Проба Сулковича (якісний метод визначення рівня кальцію в сечі) 65.00 грн
Аналіз калу на приховану кров 100.00 грн
Аналіз калу на яйця гельмінтів 100.00 грн
Аналіз на ентеробіоз (зскрібок) 100.00 грн
Аналіз калу на опісторхоз 100.00 грн
Аналіз калу на стронголоїдоз 100.00 грн
Аналіз калу на патогенні кишкові найпростіші (лямбліоз) 100.00 грн
Аналіз калу на копрологічне дослідження (копрограма) 150.00 грн
Цитологічні дослідження
Назоцитограма (мазок із слизових порожнини носа) 100.00 грн
Визначення ступеня чистоти піхви (мазок на мікрофлору) 100.00 грн
Цитоморфологічне дослідження шийки матки (мазок по Папаніколау+опис) 100.00 грн
Рідинна цитологія 450.00 грн
Рідинна цитологія + ПЛР. Papillomaviridae 16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59 генотип 700.00 грн
Аналіз виділень з уретри 100.00 грн
Аналіз соку простати 100.00 грн
Дослідження еякуляту (Спермограма) 250.00 грн
Аналіз хімічного складу каменів* 400.00 грн
Біохімічні показники
Азот сечовини 60.00 грн
Аланінамінотрансфераза (ALT) 50.00 грн
Альбумін 50.00 грн
Альфа-амілаза (сироватка) 50.00 грн
Альфа-2-макроглобулін 225.00 грн
"Антистрептолізин ""О"" (АСЛО, ASLO, кількісний)" 100.00 грн
Аполіпопротеїн А-1 125.00 грн
Аполіпопротеїн В 125.00 грн
Аспартатамінотрансфераза (AST) 50.00 грн
Бікарбонати 150.00 грн
Білірубін загальний 50.00 грн
Білірубін непрямий 50.00 грн
Білірубін прямий 50.00 грн
Білірубін фракційно (загальний, прямий і непрямий) 100.00 грн
Білкові фракції (електрофорез) 150.00 грн
Білок загальний 50.00 грн
Вільні легкі ланцюги Каппа і Лямбда (сироватка)* 2500.00 грн
Вільні легкі ланцюги Каппа і Лямбда (сеча)* 2500.00 грн
Гамма-глутаматтрансфераза (GGT) 50.00 грн
Гаптоглобін 130.00 грн
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 140.00 грн
Глобулін загальний 60.00 грн
Глюкоза (сироватка) 50.00 грн
Діастаза сечі (альфа-амілаза сечі) 50.00 грн
Залізо 50.00 грн
Залізозв'язуюча здатність сироватки 160.00 грн
Калій 50.00 грн
Кальцій (сироватка, сеча, добова сеча) 50.00 грн
Кальцій іонізований 135.00 грн
Кальпротектин в крові* 1300.00 грн
Кліренс ендогенного креатиніну (Проба Реберга-Тареєва) 100.00 грн
Креатинін (сироватка, сеча) 50.00 грн
Креатинфосфокіназа (КФК, CK) 50.00 грн
Лактатдегідрогеназа (LDH) 50.00 грн
Літій* 275.00 грн
Ліпаза 70.00 грн
Лужна фосфатаза (ALP) 50.00 грн
Магній (сироватка, сеча, добова сеча) 50.00 грн
Мідь (сироватка)* 500.00 грн
Мідь (сеча)* 500.00 грн
Натрій 50.00 грн
Панкератична амілаза (сироватка, сеча) 50.00 грн
Ревматоїдний фактор (РФ, кількісний) 100.00 грн
Сечова кислота (сироватка, сеча, добова сеча) 50.00 грн
Сечовина 50.00 грн
С-реактивний білок (hsCRP, кількісний) 100.00 грн
Фосфор (сироватка, сеча, добова сеча) 50.00 грн
Хлориди 50.00 грн
Холінестераза 100.00 грн
Пакет Ниркові проби (Сечовина, Креатинін, Сечова кислота) 150.00 грн
Пакет Печінкові проби 1 (Білірубін фракційно, Аспартатамінотрансфераза, Аланінамінотрансфераза, Лужна фосфатаза, Гамма-глутаматтрансфераза) 300.00 грн
Пакет Печінкові проби 3 (Білірубін загальний, Аспартатамінотрансфераза, Аланінамінотрансфераза, Лужна фосфатаза, Гамма-глутаматтрансфераза, Білок загальний) 350.00 грн
Пакет Стан підшлункової залози (Глюкоза, Альфа-амілаза крові, Ліпаза) 170.00 грн
"Пакет Ревмопроби кількісні (С-реактивний білок, Антистрептолізин ""О"", Ревматоїдний фактор)" 300.00 грн
Діагностика атеросклерозу
Ліпопротеїн (а)* 250.00 грн
Пакет Ліпідограма (Ліпопротеїди фракційно) 200.00 грн
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 50.00 грн
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) 50.00 грн
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 50.00 грн
Тригліцериди 50.00 грн
Холестерин 50.00 грн
Паразитологічні дослідження
Аскариди антитіла (кількісно) 150.00 грн
Лямблії антитіла (кількісно) 150.00 грн
Токсокари антитіла (кількісно) 150.00 грн
Ехінокок антитіла (кількісно) 150.00 грн
Опісторхи антитіла (кількісно) 150.00 грн
Трихінели антитіла (кількісно) 150.00 грн
Пакет Паразити-3 (Аскарида, Лямблія, Токсокара) 450.00 грн
Пакет Паразити-6 (Аскарида, Лямблія, Токсокара, Ехінокок, Опісторх, Трихінела) 900.00 грн
Показники системи згортання крові
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ) 60.00 грн
Протромбіновий час/індекс (ПЧ/ПТІ, PT/PTI), Міжнародний нормалізований показник (INR) 60.00 грн
Фібриноген 60.00 грн
Пакет Коагулограма (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародний нормалізований показник (INR), Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ), Фібриноген) 180.00 грн
Д-димер 200.00 грн
Антифосфоліпідний синдром
Антифосфоліпідні антитіла Ig G 200.00 грн
Антифосфоліпідні антитіла Ig M 200.00 грн
Вовчаковий антикоагулянт 300.00 грн
Гормони щитовидної залози
Антитіла до Тиреопероксидази, (Aт до TПO) 140.00 грн
Антитіла до Тиреоглобуліну (АТ до ТГ) 140.00 грн
Антитіла до рецепторів ТТГ 300.00 грн
Кальцитонін 260.00 грн
Тиреоглобулін (ТГ) 140.00 грн
Тиреотропний гормон (тиреотропін, ТТГ, TSH) 140.00 грн
Тироксин вільний (FT4) 140.00 грн
Трийодтиронин вільний (FT3) 140.00 грн
Пакет Тиреоїдний 1 (ТТГ, FT3, FT4, Ат до ТПО) 560.00 грн
Пакет Тиреоїдний 2 (ТТГ, FT3, FT4) 420.00 грн
Пакет Тиреоїдний 3 (ТТГ, Ат до ТПО) 280.00 грн
Пакет Тиреоїдний 4 (ТТГ, FТ4, Ат до ТПО) 420.00 грн
Пакет Тиреоїдний 5 (ТТГ, FТ4, Ат до ТГ) 420.00 грн
Пакет Тиреоїдний 7 (ТТГ, Ат до ТПО, Ат до ТГ) 420.00 грн
Пакет Тиреоїдний 8 (ТТГ, FT3, FT4, Ат до ТПО, Ат до ТГ) 700.00 грн
Пренатальна діагностика
РАРР-білок (Протеїн асоційований з вагітністю) 200.00 грн
?-Хоріонічний гонадотропін людини вільна фракція (?-ХГЛ вільний, free ?-HCG) 150.00 грн
Хоріонічний гонадотропін людини загальний (ХГЛ загальний, HCG) 150.00 грн
Альфа-фетопротеїн (АФП) 150.00 грн
Естріол вільний (E3) 150.00 грн
Пренатальний скринінг 1 триместра 10-13 тиж.ваг. (PAPP-A, free ?-HCG) 350.00 грн
Пренатальний скринінг 2 триместра 14-20 тиж.ваг. (AFP, HCG, E3) 450.00 грн
Неінвазивний пренатальний HARMONY тест (трисомія 13, 18, 21)* 15000.00 грн
Неінвазивний пренатальний HARMONY тест №2 (трисомія 13, 18, 21 + стать плода)* 15500.00 грн
Неінвазивний пренатальний HARMONY тест (трисомія 13, 18, 21 + вади статевих хромосом, без статі)* 16000.00 грн
Неінвазивний пренатальний HARMONY тест (трисомія 13, 18, 21 + вади статевих хромосом, стать плода)* 16500.00 грн
Гормони репродуктивного здоров'я
Антимюллерів гормон (АМГ) 350.00 грн
Антиспермальні антитіла* 260.00 грн
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG, секс-гормон) 200.00 грн
Дегідротестостерон* 400.00 грн
Естрадіол (E2) 140.00 грн
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 140.00 грн
Прогестерон 140.00 грн
Пролактин 140.00 грн
Макропролактин (якісне визнач.), пролактин (кількісне визнач.)* 800.00 грн
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 140.00 грн
Тестостерон загальний 140.00 грн
Тестостерон вільний 170.00 грн
Пакет Індекс вільного тестостерону (Тестостерон заг., SHBG, Індекс вільного андрогену) 340.00 грн
Контроль І фази МЦ (Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин, Естрадіол) 560.00 грн
Контроль ІІ фази МЦ (Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин, Прогестерон) 560.00 грн
Комплексне дослідження гормонального стану жінки (Лютеїнізуючий гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Пролактин, Прогестерон, Естрадіол, Тестостерон загальний, Тестостерон вільний, Глобулін, що зв'язує статеві гормони, індекс вільного андрогену) 1210.00 грн
Показники вуглеводневого обміну
Антитіла до глутаматдекарбоксилази (anti-GAD)* 1250.00 грн
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) 140.00 грн
Глюкоза (сироватка) 50.00 грн
Аналіз сечі на глюкозу (кількісний) 50.00 грн
Зв'язаний пептид (С-пептид) 160.00 грн
Лептин* 500.00 грн
Інсулін 200.00 грн
Панкреатична еластаза в калі 500.00 грн
Пакет Індекс НОМА (Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА) 250.00 грн
Пакет Діабетичний. (Глюкоза (сироватка), Глікозильований гемоглобін, Інсулін, Зв'язаний пептид (С-пептид), Індекс НОМА) 550.00 грн
Онкомаркери
Альфа-фетопротеїн (АФП, онкомаркер) 150.00 грн
Хоріонічний гонадотропін людини загальний (ХГЛ загальний, онкомаркер) 150.00 грн
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)* 500.00 грн
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)* 350.00 грн
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 200.00 грн
Онкомаркер підшлункової залози (СА-50, кільк. визнач.)* 1000.00 грн
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9)* 250.00 грн
Онкомаркер ШКТ (СА 242)* 400.00 грн
Онкомаркер шлунка (СА 72-4)* 400.00 грн
Онкомаркер яєчників (СА 125) 180.00 грн
Онкомаркер HE4 450.00 грн
Пакет Індекс RОМА (СА 125, НЕ4, Індекс RОМА) 630.00 грн
ПСА вільний (PSA free, простат-специфічний антиген вільний) 140.00 грн
ПСА загальний (PSA total, простат-специфічний антиген загальний) 140.00 грн
Пакет Індекс ПСА (ПСА вільн., ПСА заг., Індекс PSA) 280.00 грн
Раково-ембріональний антиген (РЕА, СЕА) 160.00 грн
Нейрон-специфічна енолаза (NSE)* 400.00 грн
Онкомаркер білок S-100* 750.00 грн
Онкомаркер легень (ProGRP)* 2180.00 грн
BRCA, генетичний поліморфізм, ПЛР* 1250.00 грн
Кісткові маркери
Вітамін D загальний 350.00 грн
Вітамін D3 (1,25(ОН)2D3)* 900.00 грн
Остеокальцин* 400.00 грн
Паратгормон 200.00 грн
Гематологічна панель (контроль за анемією)
Вітамін B12 (Ціанокобаламін) 175.00 грн
Феритин 150.00 грн
Трансферин* 175.00 грн
Оцінка насичення трансферину залізом (трансферин, залізо, % насичення)* 200.00 грн
Еритропоетин* 400.00 грн
Фолієва кислота* 250.00 грн
Серцево-судинна панель
Гомоцистеїн 375.00 грн
Креатинкіназа-МВ 120.00 грн
Тропонін I (кількісно) 150.00 грн
Біомаркер ST2 при серцево-судинній патології 1400.00 грн
Діагностика целіакії
Гліадин, антитіла IgA* 400.00 грн
Гліадин, антитіла IgG* 400.00 грн
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgA* 400.00 грн
Дезаміновані пептиди гліадину, антитіла IgG* 400.00 грн
Ендомізіум, антитіла IgA (метод IFT)* 350.00 грн
Ендомізіум, антитіла IgG (метод IFT)* 350.00 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgA* 300.00 грн
Тканинна трансглутаміназа, антитіла IgG* 300.00 грн
Скринінг целіакії HLA DQ2/DQ8* 4000.00 грн
Аутоімунологічна і ревматологічна панель
Антинуклеарні антитіла (ANA-сумарні, кількісно) 300.00 грн
Антитіла до двохспіральної ДНК (сумарні антитіла) 250.00 грн
Anti MCV (антитіла до модифікованого цитрулінового віментину) 350.00 грн
Anti-CCP (Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду) 300.00 грн
Аутоімунна стандартна-Х панель (18 антигенів, кількісно) 950.00 грн
Інші гормони
17-альфа-оксипрогестерон (сироватка)* 300.00 грн
17-кетостероїди (добова сеча)* 400.00 грн
17-гідроксистероїди (добова сеча)* 400.00 грн
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 300.00 грн
Альдостерон* 350.00 грн
Андростендіон* 400.00 грн
Вазопресин (Антидиуретичний гормон, АДГ, ADH кільк.визнач.)* 1000.00 грн
Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) 160.00 грн
Кортизол (сироватка, 17-гідрокортизол) 200.00 грн
Кортизол (добова сеча) 200.00 грн
Соматотропний гормон* 220.00 грн
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін E загальний 135.00 грн
Імуноглобулін A сироватковий 135.00 грн
Імуноглобулін M сироватковий 135.00 грн
Імуноглобулін G сироватковий 135.00 грн
Імуноглобулін G підклас IgG-1* 800.00 грн
Імуноглобулін G підклас IgG-2* 800.00 грн
Імуноглобулін G підклас IgG-3* 800.00 грн
Імуноглобулін G підклас IgG-4* 800.00 грн
Імуноглобулін D сироватковий* 800.00 грн
ЦІК (циркулюючі імунні комплекси) 80.00 грн
Визначення алергенів
"Інгаляційна панель (пилок рослин: берези, вільхи, ліщини, дуба, тимофіївки, жита, полину, подорожника, кліщ домашнього пилу: D.pteronyssinus, D.farinae, епітелій: собаки, кота, коня, морської свинки, хом’яка, кролика, грибок: Aspergillus fumigates, Cladosporium herbarum, Penicilinum notatum, Alternaria alternata)" 900.00 грн
Педіатрична панель (арахіс, молоко коров’яче, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, картопля, морква, тріска, яблуко, соя, пшеничне борошно, береза (пилок), тимофіївка, полин (пилок), кліщ домашнього пилу D.pteronyssinus, кліщ домашнього пилу D.farinae, епітелій собаки, епітелій кота, епітелій коня, грибок Aspergillus fumigates, грибок Cladosporium herbarum) 900.00 грн
Харчова панель (фундук, арахіс, волоський горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, креветки, персик, яблуко, соя, пшеничне борошно, сезам, житнє борошно) 900.00 грн
Алергопроба на анестетик Артикаїн, Ig E специфічний 120.00 грн
Алергопроба на анестетик Лідокаїн, Ig E специфічний 120.00 грн
Алергопроба на анестетик Новокаїн, Ig E специфічний 120.00 грн
Алергопроба на медикаменти (при наданні власного будь-якого рідкого медикамента, р-ція Уан'є) 120.00 грн
Імунологічні інфекційні дослідження
Гепатити
Гепатит A anti HAV total (антитіла сумарні) 210.00 грн
Гепатит А anti HAV IgM 210.00 грн
Гепатити В і С терміновий - якісний 260.00 грн
Гепатит В anti HBcAg (антитіла сумарні) 210.00 грн
Гепатит В anti HBcAg Ig M 210.00 грн
Гепатит В HBеAg 280.00 грн
Гепатит В anti HBеAg (антитіла сумарні) 280.00 грн
Гепатит В HBsAg - якісний 130.00 грн
Гепатит В HBsAg - кількісний 200.00 грн
Гепатит В anti HBsAg (антитіла сумарні) 210.00 грн
Гепатит В стан імунітету (HBsAg, HBsAb, HBcAb, HBeAg, HBeAb, якісний) 260.00 грн
Гепатит С anti HСV total (антитіла сумарні) - якісний 130.00 грн
Гепатит С anti HСV total (антитіла сумарні) - кількісний 200.00 грн
ПЛР. Гепатит В (якісне визначення, Real-time) 250.00 грн
ПЛР. Гепатит В (кількісне визначення, Real-time) 550.00 грн
ПЛР. Гепатит С (якісне визначення, Real-time) 300.00 грн
ПЛР. Гепатит С (кількісне визначення, Real-time) 600.00 грн
ПЛР. Гепатит С генотипування (1а,1в,2,3а/b, Real-time) 400.00 грн
ФіброТест (FibroTest, визначення ступеню фіброзу печінки) 630.00 грн
Borrelia burgdorferi (хвороба Лайма)
Borrelia burgdorferi, антитіла IgG (хвороба Лайма) 150.00 грн
Borrelia burgdorferi, антитіла IgM (хвороба Лайма) 150.00 грн
Bordetella pertussis (коклюш)
ПЛР. Bordetella pertussis (коклюш, слизові) 140.00 грн
Candida albicans
Candida albicans, антитіла Ig G 140.00 грн
Candida albicans, антитіла Ig M 140.00 грн
ПЛР. Candida albicans (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis, антитіла IgA 140.00 грн
Chlamydia trachomatis, антитіла IgM 140.00 грн
Chlamydia trachomatis, антитіла IgG 140.00 грн
ПЛР. Chlamydia trachomatis (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус)
Cytomegalovirus (цитомегаловірус, CMV), антитіла IgM 140.00 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус, CMV), антитіла IgG 140.00 грн
Cytomegalovirus (цитомегаловірус, CMV), авідність антитіл IgG 350.00 грн
ПЛР. Cytomegalovirus CMV (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
EBV Вірус Епштейна-Барр
EBV Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgM 140.00 грн
EBV Вірус Епштейна-Барр (капсидний антиген, VCA), антитіла IgG 140.00 грн
EBV Вірус Епштейна-Барр (нуклеарний антиген, NA), антитіла IgG 140.00 грн
EBV Вірус Епштейна-Барр (ранні антигени, ЕА), антитіла IgG 140.00 грн
ПЛР. EBV Вірус Епштейна-Барр (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Біоценоз урогенітальний
ПЛР. Gardnerella vaginalis (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
ПЛР. Фемофлор-16 (Оцінка біоценозу жіночого урогенітального тракту) 600.00 грн
ПЛР. Андрофлор (Оцінка біоценозу чоловічого урогенітального тракту) 600.00 грн
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori Ag (кал, якісний) 200.00 грн
Helicobacter pylori, антитіла IgG 140.00 грн
Helicobacter pylori, антитіла сумарні 140.00 грн
Герпетична інфекція
Herpes symplex virus (HSV) 1,2 типів, антитіла IgM 140.00 грн
Herpes symplex virus (HSV) 1,2 типу, антитіла IgG 140.00 грн
ПЛР. Herpes human virus 6 тип (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
ПЛР. Herpes symplex virus HSV 1/2 (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Mycoplasma hominis
Mycoplasma hominis, антитіла IgM 140.00 грн
Mycoplasma hominis, антитіла IgG 140.00 грн
ПЛР. Mycoplasma hominis (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Mycoplasma genitalium
ПЛР. Mycoplasma genitalium (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Краснуха (Rubella virus)
Rubela virus (краснуха), антитіла IgM 140.00 грн
Rubela virus (краснуха), антитіла IgG 140.00 грн
Parvovirus B19
ПЛР. Parvovirus B19 (будь-який біоматеріал) 150.00 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазма)
Toxoplasma gondii (токсоплазма, TOXO), антитіла IgM 140.00 грн
Toxoplasma gondii (токсоплазма, TOXO), антитіла IgG 140.00 грн
ПЛР. Toxoplasma gondii (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Treponema pallidum
Treponema pallidum (сифіліс), кількісний, антитіла сумарні 100.00 грн
Trichomonas vaginalis
Trichomonas vaginalis (трихомонада), антитіла IgG 140.00 грн
Trichomonas vaginalis (трихомонада), антитіла IgМ 140.00 грн
ПЛР. Trichomonas vaginalis (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Ureaplasma urealyticum/parvum
Ureaplasma urealyticum (уреаплазма), антитіла IgM 140.00 грн
Ureaplasma urealyticum (уреаплазма), антитіла IgG 140.00 грн
ПЛР. Ureaplasma urealyticum (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
ПЛР. Ureaplasma parvum (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
Neisseria gonorrhoeae
ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (будь-який біоматеріал) 140.00 грн
ВПЛ (вірус папіломи людини)
ПЛР. Papillomaviridae 16,18 (будь-який біоматеріал) 160.00 грн
ПЛР. Papillomaviridae Генотипування (12 типів, будь-який біоматеріал) 280.00 грн
Mycobacterium tuberculosis (туберкульоз)
Квантифероновий тест (QuantiFERON, латентна форма туберкульозу) 2000.00 грн
Туберкульоз Ig А, М, G total (антитіла сумарні) 140.00 грн
ПЛР. Mycobacterium tuberculosis (будь-який біоматеріал) 150.00 грн
Інші інфекції
Aspergillus (антиген в калі)* 1000.00 грн
Clostridium difficile (токсин А/В), антиген в калі 360.00 грн
Дослідження тестове на наявність антитіл до ВІЛ (СНІД) 140.00 грн
Скерування підтверджуюче на наявність антитіл до ВІЛ (СНІД) 200.00 грн
ПЛР. Генетичні поліморфізми
ПЛР. Генетика. HLA В27 550.00 грн
ПЛР. Генетика. Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B) 300.00 грн
ПЛР. Генетика. Лактозна непереносимість (букально, кров) 300.00 грн
Синдром Жильбера, ген UDP1A1* 2000.00 грн
ПЛР. Тромбофілія, поліморфізм генів* 1680.00 грн
ПЛР. Фолатний цикл, порушення обміну* 550.00 грн
Бактеріологічні дослідження
Посів на мікоплазму, уреапл. (IST2, зішкряб, півкількісн.) з антибіотикограмою 400.00 грн
Бакпосів крові на стерильність на аналізаторі (аероби і анаероби) 260.00 грн
Бакпосів (вагіна) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (вухо) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (зів) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (кал) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бактеріологічне дослідження калу (Дисбактеріоз) з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (молочна залоза, молоко) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (носові ходи) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (око) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (рана) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (сеча) на аналізаторі без антибіотикограми 200.00 грн
Бакпосів (сеча) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (сік простати) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (синовіальної рідини) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (сперма) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (уретра) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (фурункул) на аналізаторі з антибіотикограмою 260.00 грн
Бакпосів (харкотиння) на аналізаторі з антибіотикограмою (крім туберкульозу) 260.00 грн
Морфологічні дослідження гістологічних препаратів
Біопсія (грудної залози, жовчевого міхура, легень, лімфовузлів, передміхурової залози, печінки, підшлункові залози, сечового міхура, щитовидної залози) 450.00 грн
Біопсія слизової оболонки (кишківника, шлунку, стравоходу, орофарінгіальної області, бронхо-біопсія та ЛОР-органів) 450.00 грн
Біопсія шкіри та м'яких тканин 450.00 грн
Біопсія (шийки матки, цервікального каналу, яйників, маткових труб) 450.00 грн
Біопсія після гінекологічних операцій (екстирпація - ампутація матки з додатками) 450.00 грн
Комплексне гінекологічне біопсійне дослідження (шийка матки, цервікальний канал та ендометрій) 500.00 грн
Токсикологічні дослідження
Стибій (антимон, сурма) в крові 1325,00 грн
Миш'як в сечі 800,00 грн
Бар в сечі 675,00 грн
Берилій 675,00 грн
Вісмут в сечі 675,00 грн
Вісмут в крові 700,00 грн
Бром в крові 725,00 грн
Хром в сечі 775,00 грн
Олово в крові 900,00 грн
Цинк в сечі 450,00 грн
Цинк в крові 375,00 грн
Алюміній в крові 625,00 грн
Алюміній в сечі 675,00 грн
Йод в сечі 1900,00 грн
Йод в крові 1875,00 грн
Кадмій в сечі 675,00 грн
Кадмій в крові 700,00 грн
Кобальт в сечі 650,00 грн
Кобальт в крові 800,00 грн
Літій в крові 275,00 грн
Марганець в сечі 650,00 грн
Марганець в крові 750,00 грн
Мідь в добовій сечі 500,00 грн
Мідь в сечі 500,00 грн
Мідь в крові 500,00 грн
Молібден в крові 1650,00 грн
Нікель в сечі 850,00 грн
Нікель в крові 775,00 грн
Свинець в сечі 450,00 грн
Свинець в крові 425,00 грн
Паладій в крові 1750,00 грн
Платина в крові 1700,00 грн
Ртуть в сечі 675,00 грн
Ртуть в крові 725,00 грн
Селен в крові 750,00 грн
Селен в сечі 725,00 грн
Талій в крові 1025,00 грн
Талій в сечі 850,00 грн
Телур в крові 1975,00 грн
Ванадій в крові 2000,00 грн
Золото в крові 675,00 грн
Визначення концентрації мікроелементів у волоссі 1225,00 грн
Забір матеріалу для досліджень
Забір крові - первинний (вакует/мікровет) 25.00 грн
Забір крові - вторинний (вакует/мікровет) 20.00 грн
Надання одноразового контейнера для сечі 15.00 грн
Надання одноразового контейнера для кала 15.00 грн
Надання вакутейнера для крові 15.00 грн
Надання аплікатора на ентеробіоз 15.00 грн
Надання аплікатора на бак.посів 20.00 грн
Виїзд для забору на дім в межах міста 200.00 грн
Виїзд для забору на дім (до 20 км за межами міста) 300.00 грн
Очистити
позначки