КВАНТИФЕРОНОВИЙ ТЕСТ

Home »  Без категорії »  КВАНТИФЕРОНОВИЙ ТЕСТ

On October 30, 2014, Posted by , In Без категорії, With No Comments

Квантифероновий тест- золотий стандарт в діагностиці латентного туберкульозу.Туберкульоз
Тільки в нашій лабораторії проводиться новий імунологічний квантифероновий тест (QuantiFERON-TB Gold IT) – «золотий» стандарт в діагностиці латентного туберкульозу. В даний час квантифероновий тест внесений до національної рекомендації 17 найбільших країн світу. Метод заснований на визначенні інтерферону IFN- γ (цитокин ФНО- γ), що вивільняється сенсибілізованими Т-клітинами, стимульований invitroспеціфіческімі антигенами М.tuberculosis. Тест дає точну відповідь тільки у інфікованих M.tuberculosis. У неінфікованих або пройшли БЦЖ-вакцинацію відповідь буде негативною. Тест позбавлений недоліків шкірних тестів (реакція Манту) і перевершує їх по чутливості (89% проти 76%) і специфічності (99,2% проти 65,9%). У пацієнтів з ВІЛ-інфекцією квантифероновий тест також відрізняється більш високою чутливістю (77-85%) у порівнянні з шкірними пробами (15-46%).
Таким чином використання квантиферонового тесту рекомендується для:
• діагностики латентної туберкульозної інфекції, особливо у дітей і осіб зі зниженим імунітетом (при яких реакція Манту, як правило, негативна)
• підтвердження сумнівних результатів шкірних тестів, т.к. він в 6 разів точніше реакції Манту
• діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих хворих
• відбору пацієнтів на імуносупресивну терапію (обов’язковий перед призначенням антіцітокіновой препаратів (інфліксімаб і ремікейд, етанерцепт, адалімумаб).
• диспансеризації декретованих груп населення
• діагностики активного туберкульозу, в тому числі позалегеневого (але тільки в сукупності з рентгенологічним та іншими клінічними і лабораторними дослідженнями).
• проведення медичного огляду осіб, які емігрують в США (обов’язковий тест)
У нашій лабораторії квантіфероновий тест проводиться по повному протоколу (4 спеціальні пробірки), що виключає псевдонегативний результат.

Comments are closed.