Маркери фіброзу печінки – ELF-тест (ENHANCED LIVER FIBROSIS)

Home »  Без категорії »  Маркери фіброзу печінки – ELF-тест (ENHANCED LIVER FIBROSIS)

On July 3, 2014, Posted by , In Без категорії, With No Comments

Існуючий ризик помилок при інтерпретації результатів біопсії, спонукав до необхідності пошуку альтернативних методів оцінки важкості фіброзу печінки. Особливий інтерес в цьому напрямку викликали маркери сироватки крові, завдяки можливості стандартизації та автоматизації їх визначення. Тест ELF– звичайний аналіз крові на визначення біологічних маркерів, який дозволяє точно діагностувати серйозні захворювання печінки.

Фіброз печінки

Фіброз печінки – це процес утворення сполучної тканини в печінці внаслідок її пошкодження. З часом цей процес може призвести до цирозу, при якому порушується функція печінки, виникає портальна гіпертензія, печінкова недостатність і рак печінки. З розвитком цирозу, який варто розглядати як передраковий стан, ризик раку печінки різко зростає. Сьогодні цироз та рак печінки входять в першу десятку причин смерті у всьому світі, а в багатьох розвинутих країнах патологія печінки є однією з п”яти головних причин смерті пацієнтів середнього віку.

Патогенез фіброзу печінки

Фібротичний неоматрикс в печінці утворюють зірчасті клітини ( клітини Іто ). В нормі резидентна популяція цих клітин перебуває в стані спокою і є основним депо вітаміну А в організмі. При активації зірчасті клітини трансформуються в міофібробласти, що здатні секретувати колаген. Далі відбуваються зміни у фіброзній тканині за рахунок розщеплення матриксу матричними металопротеїназами (MMP). Розщеплення матриксу, в свою чергу, регулюється пригніченням ММР тканинними інгібіторами ММР (TIMP), серед яких особлива роль надається TIMP-1. Фіброз печінки тепер розглядається як динамічний процес, котрий може прогресувати або регресувати за лічені місяці.

Причина виникнення фіброзу печінки

Фіброз печінки виникає при будь-якому хронічному захворюванні печінки ( ХЗП ). Тривалий час основними причинами ХЗП вважали хронічний вірусний гепатит В та алкоголізм. В останні кілька десятиліть з”явились дві інші хвороби, що суттєво вплинули на розповсюдженість ХЗП: хронічний гепатит С та стеатогепатит.

Згідно статистики, близько 200 млн осіб у всьому світі заражені HCV.

Біопсія печінки

Традиційно абдомінальна пункційна біопсія печінки вважається стандартною методикою виявлення та оцінки фіброзу печінки. Під час цієї процедури вводиться в печінку голка для забору 1/50 000 органу для подальшого гістологічного аналізу. Через малий розмір зразка і нерівномірність розповсюдження патологічного процесу, цей метод дає значну похибку. При цьому процедура буває болючою, може супроводжуватись кровотечею.

 

Недоліки методики біопсії печінки:

  • Болючість;
  • Похибка при заборі матеріалу 25-35% ;
  • Одиничне дослідження біологічного процесу, який постійно розвивається;
  • Дороговартісна та об”ємна процедура, що вимагає лікарняних умов та залучення спеціаліста високої кваліфікації ;
  • Варіабельність результатів.

Отже, стільки проблем в отриманні та інтерпретації біоптатів печінки, зумовили необхідність пошуку альтернативних методів оцінки важкості фіброзу печінки. Особливий інтерес в цьому питанні викликають маркери, які присутні в сироватці крові, завдяки можливості стандартизації та автоматизації їх визначення.

Маркери фіброзу печінки

Маркери фіброзу, що визначаються в сироватці, можна поділити на прямі та непрямі. Прямими маркерами є фрагменти компонентів печінкового матриксу, які виробляються зірчастими клітинами печінки в процесі фіброгенезу, і молекули, які регулюють прогрес та регрес фіброзу. До них належать гіалуронова кислота (НА), колагени IV іVI, N-кінцеві фрагменти проколагену III (P3NP), а також MMPта TIMP2.

Непрямі маркери фіброзу включають молекули, які виділяються в кров при запаленні печінки ( АСТ, АЛТ ), молекули, які синтезуються, регулюються і виділяються печінкою ( фактории згортання крові, білірубін, холестерин ).

Маркери ELF

В 1997р. група європейських науковців, створена професором Майклом Артуром, розпочала роботу над проектом ( керівник – професор Уільям Розенберг ) по визначенню сироваткових маркерів фіброзу печінки. Результатом даної програми, яка тривала безперервно майже 10 років, стало визначення панелі прямих маркерів, яка була валідована, отримала маркування СЕ і реалізується в Європі компанією iQurLimited( Великобританія ) – тест EnhancedLiverFibrosis або ELF.

Переваги комплексного визначення маркерів

Аналіз літератури показує, що окремі маркери фіброзу можуть виявляти цироз з високою точністю. Великий потенціал маркерів ELFпроявляється в скринінгу і веденні пацієнтів з хронічними захворюваннями печінки.

Можливість виявлення пацієнтів з легкою або помірною формою фіброзу (як правило, з безсимптомним перебігом ) має велике значення. Це дозволяє внести зміни в спосіб життя або курс лікування, до того як патологічний процес стане незворотнім. Враховуючи хорошу ефективність використання багатьох непрямих маркерів, більшість з них дає ненадійні результати досліджуючи пацієнтів, котрі лікуються від вірусного гепатиту, при якому змінюється активність трансаміназ або при можливому підвищенні рівня білірубіну ( при вживанні рибавірину ).

Тест ELFне замінює біопсію печінки при детальній оцінці запальних та структурних змін. Тим не менше, він може застосовуватись для визначення пріоритетності обстежень пацієнта, важкості фіброзу у пацієнтів, які не бажають або не можуть пройти біопсію, а також в доповнення біопсії, для зменшення похибки гістологічного аналізу.

Тест ELFдозволяє отримувати інформацію про ступінь важкості фіброзу, його прогрес або регрес завдяки простому аналізу крові, який можна повторювати через короткі проміжки часу.

Відкриття маркерів ELFрозпочало нову еру раннього виявлення хвороб печінки та ефективного моніторингу хронічних хвороб печінки для оцінки терапевтичного впливу та перебігу хвороби.

Comments are closed.